Zaloguj się

XI Warszawskie Dni Logistyki „Zrównoważona logistyka – wybór czy konieczność?”

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2023-05-24

Data zakończenia: 2023-05-24

Miejsce konferencji: Warszawa, Wydzial Ekonomiczny SGGW

Organizator: Katedra Logistyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Koło Naukowe Logistyki

Serdecznie zapraszamy na konferencję, której celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu logistyki w agrobiznesie, logistyki jako kluczowego elementu gospodarki, innowacyjnych rozwiązań w logistyce oraz nowoczesnych koncepcji w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Dodatkowo zostaną poruszone tematy: innowacyjnych rozwiązań w logistyce, ekologistyki w rozwoju społeczno-gospodarczym, a także sharing economy w logistyce.

Warszawskie Dni Logistyki to konferencja na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – organizowana wspólnie przez studentów stowarzyszonych w Kole Naukowym Logistyki oraz Pracowników Katedry Logistyki.

Celem Warszawskich Dni Logistyki jest upowszechnienie wiedzy i rozwój umiejętności uczestników poprzez konfrontację biznesowego i naukowego punktu widzenia na przyszłe wyzwania na rynku usług logistycznych, zgodnie z hasłem przewodnim: „Warszawskie Dni Logistyki. Zrównoważona logistyka - wybór czy konieczność?”.

Zaproszenie na konferencję kierowane jest do pracowników uczelni, doktorantów, studentów oraz przedstawicieli biznesu zajmujących się tematyką szeroko rozumianej logistyki, zmieniających się warunków i wyzwań w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw.

 

Więcej na stronie Wydarzenia.