Zaloguj się

Innowacje w Logistyce i Produkcji

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2023-04-04

Data zakończenia: 2023-04-04

Miejsce konferencji: Politechnika Opolska, Opole

Organizator: Centrum Badawczo-Rozwojowe Systemów Logistycznych w Opolu i Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań i technologii w zakresie intralogistyki, produkcji oraz planowania i zarządzania.

Konferencja kierowana jest bezpośrednio do Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów i Kadry Kierowniczej, odpowiedzialnej za strategię, planowanie i rozwój, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyką produkcyjną i magazynową, transportem i zaopatrzeniem, zasobami ludzkimi oraz do przedstawicieli operatorów logistycznych, produkcyjnych, firm kurierskich i spedycyjnych i wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami w obszarze logistyki.

Dodatkowo w panelu naukowym poświęconym Współpracy Nauki i Biznesu udział wezmą goście Politechniki Opolskiej z wydziałów Inżynierii Produkcji i Logistyki ponad 60 Wyższych Uczelni.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

luca