Zaloguj się

Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne rozwiązania w gospodarce Transport, Logistics & Production 2023

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2023-10-19

Data zakończenia: 2023-10-20

Miejsce konferencji: Collegium Witelona, Legnica

Organizator: Collegium Witelona

Logo IRG 2023

Konferencja ma na celu prezentację innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach gospodarki, w szczególności w obszarze transportu, logistyki i produkcji - w odniesieniu do przemysłu, ustalenie uwarunkowań i ograniczeń ich stosowania. Ważnym punktem wydarzenia będzie wymiana doświadczeń wynikających z praktyki gospodarczej.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i kierowana jest do pracowników naukowych, przedstawicieli otoczenia biznesowo-gospodarczego, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Link do strony konferencji: https://irg2023.collegiumwitelona.pl