Zaloguj się

24. Konferencja naukowa ROL – EKO „Rolnictwo ekologiczne, projektowe, badania, eksploatacja, bezpieczeństwo i ergonomia maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych”

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2023-11-28

Data zakończenia: 2023-11-29

Miejsce konferencji: Łukasiewicz - PIT, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej w obszarze związanym z sektorem rolnym, rolno – spożywczym oraz leśnym, jak również obszarów z ich otoczenia. Głównym celem wydarzenia jest upowszechnienie wyników prac naukowo-badawczych, a także wymiana poglądów i doświadczeń uczestników działających w obszarach związanych z rolnictwem ekologicznym i proekologicznymi działaniami we współczesnym rolnictwie, realizowanych w jednostkach naukowych i uczelniach wyższych w kraju. 

Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Link do wydarzenia https://www.rol-eko.com/