Zaloguj się

XI Kopernikańskie Dni Logistyki

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2024-04-18

Data zakończenia: 2024-04-19

Miejsce konferencji: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Organizator: Koło Naukowe Logistyki LOGITOR, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TEMATYKA KONFERENCJI:

- Logistyka w teorii i praktyce,
- Optymalizacja kosztów w łańcuchach dostaw,
- Zarządzanie jakością w łańcuchach dostaw,
- Systemy informatyczne w logistyce,
- Nowoczesne rozwiązania w gospodarce magazynowej i zarządzaniu zapasami,
- Współczesne sieci dostaw,
- Dostawcy usług logistycznych,
- Cyfryzacja w logistyce i łańcuchach dostaw,
- Logistyka i łańcuchy dostaw wobec wyzwań ESG,
- System wsparcia logistycznego,
- Zarządzanie transportem,
- Infrastruktura logistyczna,
- Zagadnienia wpisujące się w temat wiodący XI Kopernikańskich Dni Logistyki: Logistyka życia codziennego

Więcej na stronie Wydarzenia.