Zaloguj się

Droniada Future Forum

Rodzaj wydarzenia: seminarium

Data rozpoczęcia: 2024-02-29

Data zakończenia: 2024-02-29

Miejsce konferencji: online

Organizator: Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Transport pizzy dronem lub przelot nad miastem taksówką powietrzną jest najpopularniejszym wyobrażeniem możliwości technologii bezzałogowych w świadomości społecznej. Niestety to najmniej praktyczne sposoby wykorzystania dronów w logistyce. Jakie są inne możliwości bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w szeroko pojętym transporcie? Aby się tego dowiedzieć, należy zapytać ekspertów z rynku logistycznego.

DRONIADA webinarium logistyka Landing page 750

Seminarium online o logistyce i transporcie będzie wstępem do pierwszego w Polsce foresightu rynku dronowego. Łącznie zostaną zorganizowane 4 seminaria, podczas których zostaną wypracowane scenariusze rozwoju branży BSP. Na podsumowanie zapraszamy do Warszawy, siedziby Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, 24 maja 2024. W efekcie podjętych działań, w lipcu 2024 ukaże się specjalny raport.

Na seminarium online dowiemy się, co branża logistyczna chciałaby wiedzieć o swoich procesach. Debata odbędzie się w 3 modułach:

- Ekonomicznym
- Społecznym
- Technologicznym

Nasi goście specjalni ze świata transportu i dostaw udzielą wypowiedzi na temat wyzwań ekonomicznych i społecznych w branży, natomiast inżynierowie z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa podsumują trendy technologiczne oraz przedstawią najważniejsze kierunki rozwoju innowacji wykorzystujące BSP dla logistyki. Skupimy się na potrzebach firm logistycznych i transportowych na rynku polskim, biorąc rynek UE jako kontekst.

- Jakie są największe wyzwania branży logistycznej?
- Jak włączyć nowe technologie w procesy transportu i logistyki?
- Czy opłaca się wykorzystywać drony?
- Jak ma się do tego bezpieczeństwo użycia BSP?
- Czy są gotowe jasne ramy regulacyjne?
- Co z akceptacją społeczną?
- Czy przełomowe technologie dronowe narażają firmy i miasta na cyberataki, zagrażają prywatności i generują nieznośny hałas?

Więcej na stronie Wydarzenia.