Zaloguj się

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Transport intermodalny w kolejowo-morskich łańcuchach logistycznych"

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2024-09-16

Data zakończenia: 2024-09-18

Miejsce konferencji: Warszawa, Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala A III p.

Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów Techników Komunikacji RP oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

intermodal2024

Podstawowymi celami konferencji są:

  • Terminale portów morskich istotnymi ogniwami w obsłudze potoków ładunków w Polsce.
  • Zrównoważony rozwój portowej i lądowej infrastruktury terminalowej istotnym elementem w budowaniu sieci obsługi logistycznej kraju.
  • Pomoc publiczna w nowej perspektywie finansowej oraz kierunki rozwoju transportu intermodalnego.
  • Systemy IT w procesach przewozowych i przeładunkowych oraz innowacyjne rozwiązania w transporcie jednostek intermodalnych.
  • Procesy projektowania oraz wybór najlepszych rozwiązań, przygotowanie oraz realizacja inwestycji terminalowych–warsztaty.
  • Znaczenie rozwoju terminali przeładunkowych portów dla rozwoju infrastruktury logistycznej regionów i Polski.

Przedstawienie ofert produktów i usług związanych z transportem intermodalnym oraz stworzenie okazji do prezentacji dokonań firm
i organizacji z tej branży transportu. Konferencja ma na celu integrację kolejowych systemów transportowych w UE.

<< Pobierz program konferencji >>