Zaloguj się

Forum logistyczne "Współczesne problemy logistyki"

Rodzaj wydarzenia: forum

Data rozpoczęcia: 2024-05-20

Data zakończenia: 2024-05-21

Miejsce konferencji: Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu, UWSB Merito, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń

Organizator: Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Interesujesz się branżą logistyczną i rozwojem tego obszaru? Jeśli tak, to zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym forum logistycznym Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu, zatytułowanym "Współczesne problemy logistyki." finansowanym ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. 

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego skupionego wokół branży logistycznej i branż pokrewnych. Podczas forum uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji nad kierunkami oraz perspektywami dalszego rozwoju logistyki w praktyce i teorii, wymiany poglądów czy wyników swoich badań, a także propozycji praktycznych rozwiązań wskazanych problemów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy na stronie Organizatora: https://www.merito.pl/torun/aktualnosci/zapraszamy-na-forum-logistyczne-wspolczesne-problemy-logistyki-20-21-maja-2024-r