Zaloguj się

Międzynarodowa konferencja naukowa "Logistyka i bezpieczeństwo XXI wieku: człowiek, technologia, gospodarka

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2024-05-16

Data zakończenia: 2024-05-16

Miejsce konferencji: Aula im. Apoloniusza Strzeleckiego, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie - Filia w Mławie

Organizator: Wydział Nauk Technicznych i Społecznych Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Główną intencją organizatorów konferencji jest stworzenie warunków do interdyscyplinarnej dyskusji prowadzącej do poznania relacji istniejących pomiędzy logistyką a bezpieczeństwem w aspekcie społecznym, technologicznym i gospodarczym. Przedstawiona problematyka konferencji pozwoli zidentyfikować i opisać współczesne wyzwania związane zarówno z logistyką, jak i bezpieczeństwem. W kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, uczestnicy konferencji będą mieli okazję zgłębić główne problemy i zagrożenia, które dotykają tych dziedzin.

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego niezbędne jest również dostrzeżenie i określenie roli człowieka zaangażowanego w procesy logistyczne i zapewnienie bezpieczeństwa. Konferencja będzie wyjątkową okazją do prezentacji i omówienia najnowszych rozwiązań organizacyjnych i technologii stosowanych w logistyce oraz ich wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa - nowe narzędzia, systemy informatyczne, czy technologie zostaną poddane krytycznej ocenie pod kątem ich przydatności i skuteczności w kontekście bezpieczeństwa oraz efektywności logistycznej.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość poznać strategiczne rozwiązania mające na celu optymalizację procesów logistycznych przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa. Analiza różnych podejść i metodologii pozwoli na identyfikację najlepszych praktyk w tych obszarach. Ponadto konferencja będzie stanowić platformę do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami poszczególnych sektorów: publicznego, gospodarczego i naukowego. To spotkanie ekspertów z różnych dziedzin nauki i działalności zawodowej stanowić będzie punkt wyjścia do inspirujących dyskusji na temat identyfikacji i eksploracji kluczowych obszarów do dalszego rozwoju i wdrażania innowacji w dziedzinie logistyki i bezpieczeństwa.

Poprzez tak sformułowane założenia programowe, udział w konferencji pozwoli pogłębić wiedzę i zainspiruje do dyskusji nad najważniejszymi aspektami logistyki i bezpieczeństwa w XXI wieku.

Więcej informacji na stronie konferencji