Zaloguj się

X Konferencja Naukowo-Gospodarcza "Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2024"

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2024-11-08

Data zakończenia: 2024-11-08

Miejsce konferencji: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13 a, 87-100 Toruń, sala Rady Wydziału

Organizator: Katedra Logistyki, WNEIZ Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedra Logistyki i Innowacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji jest wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych na temat nowych trendów w zarządzaniu łańcuchami dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań w postaci wykorzystania sztucznej inteligencji oraz raportowania ESG.

ZAGADNIENIA KONFERENCYJNE:
ROZPATRYWANE Z PERSPEKTYWY WYZWAŃ W POSTACI WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ORAZ RAPORTOWANIA ESG

1. Budowanie odporności łańcuchów dostaw
2. Aspekty zrównoważonego rozwoju i etyki w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw
3. Zrównoważenie transportu w łańcuchach dostaw
4. Strategie dystrybucji i wielokanałowa sprzedaż detaliczna online
5. Planowanie w łańcuchach dostaw
6. Reaktywność łańcuchów dostaw
7. Strategiczne zarządzanie zakupami w łańcuchach dostaw
8. Dostawcy usług logistycznych: modele obsługi łańcuchów dostaw, strategie i relacje
9. Złożoność, niepewność i ryzyko w globalnych łańcuchach dostaw
10. Analityka biznesowa i data mining w zarządzaniu łańcuchami dostaw
11. Cyfryzacja łańcuchów dostaw
12. Innowacje w łańcuchach dostaw
13. Kooperacja w sieciach dostaw
14. Transparentność w łańcuchach dostaw
15. „Czynnik ludzki” w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw

WAŻNE TERMINY KONFERENCYJNE:
do 15 lipca 2024 r.: przesłanie abstraktu za pomocą formularza rejestracyjnego
do 30 lipca 2024 r.: kwalifikacja referatu do prezentacji na konferencji
do 30 września 2024 r.: uiszczenie opłaty konferencyjnej
do 10 października 2024 r.: ogłoszenie agendy konferencji
do 20 listopada 2024 r.: przesyłanie artykułu bezpośrednio do wybranego czasopisma

FORMULARZ REJESTRACYJNY LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO: https://TINYURL.COM/YCEEXNFC