Zaloguj się

BHP przy magazynowaniu

obrazek
  • Kategoria: Magazynowanie
  • Autor: Leszek Skuza, Halina Wojciechowska-Piskorska
  • Data wydania: 2001
  • Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Odwiedź stronę wydawcy

Magazynowanie jako zespół czynności związanych z przemieszczaniem i ładowaniem materiałów jest pracą złożoną. W procesie tej pracy człowiek może być narażony na ryzyko zawodowe o poziomie znacznie przekraczającym wartość akceptowalną. Nie ustanowiono przepisu w dziedzinie ochrony pracy ujmującego kompleksowo szczegółowe zagadnienia bhp przy magazynowaniu. pracodawcy prowadzący prace magazynowe i działający w ich imieniu organizatorzy tych prac zmuszeni są do zastosowania przepisów bhp i norm dotyczących bezpieczeństwa pracy przy magazynowaniu tych produktów, którymi się zajmują.
W opracowaniu podano podstawowe wymagania dotyczące prowadzenia prac magazynowych wynikające z przepisów ogólnych prawa pracy oraz przepisów specjalistycznych i Polskich Norm. Przedstawiono informacje o szczególnych zagrożeniach występujących przy składowaniu niektórych materiałów, a także przykłady oceny ryzyka zawodowego przy pracach w magazynach składowych.