Zaloguj się

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

obrazek
  • Kategoria: Logistyka
  • Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak
  • ISBN: 978-83-7930-733-3
  • Data wydania: 2015
  • Wydawca: Difin

Odwiedź stronę wydawcy

W opracowaniu przedstawiono wybrane metody badań rynku, metody statystyczne oraz inne metody ilościowe. Analizę przypadków dobrano tak, by ukazać łatwość ich stosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. Dzięki zaprezentowaniu odpowiednich metod ilościowych czytelnik może w sposób racjonalny podejmować decyzje dotyczące różnych aspektów działalności logistycznej.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:
- prognozowania popytu, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie sfery logistyki,
- badania potrzeb przewozowych,
- wyboru partnerów w łańcuchu dostaw,
- badania zachowań nabywców.