Zaloguj się

Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach

obrazek
  • Kategoria: Logistyka
  • Autor: Paweł Andrzejczyk, Paweł Fajfer
  • ISBN: 978-83-63186-41-8
  • Data wydania: 2016
  • Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania

Odwiedź stronę wydawcy

Publikacja jest obszernym zbiorem przykładów i zadań, adresowanych do wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z branżą TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).
Każdy blok tematyczny otwiera krótkie wprowadzenie teoretyczne. W dalszej kolejności autorzy proponują kilka przykładów ilustrujących dany problem. Potem kolej na zadania umożliwiające samodzielną pracę. Uczniowie mogą tworzyć własne dokumenty i wypełniać załączone formularze (karty pracy), zawierające zadania do samodzielnego rozwiązania. W ten sposób nauczyciel może ocenić poziom wiedzy i umiejętności.
Ostatnia część zbioru to zadania przekrojowe. W nich znajdziecie opis konkretnych sytuacji występujących w różnych procesach logistycznych. Rozwiązanie zadań pozwoli Czytelnikom zrozumieć problemy, z jakimi zarówno logistycy, jak i spedytorzy spotykają się w swojej codziennej pracy.

Strony internetowe