Zaloguj się

Biznes internetowy. Strategie i modele

obrazek
  • Kategoria: Elektroniczna gospodarka
  • Autor: Allan Afuah, Christopher L. Tucci
  • Data wydania: 2003
  • Wydawca: Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych

Autorzy dają praktyczne rady, pomocne przy wyborze efektywnego modelu biznesowego, pozwalającego firmie na jak najlepsze wykorzystanie potencjału Internetu. Szczegółowo omawiają m.in. takie zagadnienia, jak:
- właściwości Internetu, które są zapowiedzią transformacji warunków konkurencji w licznych branżach,
- analiza modeli biznesu internetowego i metodyka ich oceny,
- konfiguracje wartości stanowiące podstawę tworzenia wartości dodanej (łańcuch wartości, warsztat wartości i sieć wartości),
- sposób wyceny spółek internetowych i metody ich finansowania,
- rola otoczenia konkurencyjnego i makroekonomicznego firmy jako czynników określających rentowność i wpływających na kształt modeli biznesowych.

Celem tej książki jest przedstawienie pojęć, teorii, narzędzi i modeli, które pozwolą czytelnikowi zrozumieć, w jaki sposób można zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną przy wykorzystaniu Internetu. Zagadnienia poruszane w książce są zilustrowane czternastoma obszernymi studiami przypadków pokazującymi, jak posługiwać się zaprezentowanymi modelami i narzędziami.