Zaloguj się

Agencja Wydająca

Issuing Agency

Organizacja odpowiedzialna za nadawanie identyfikatorów w obrębie predefiniowanej części unikalnego oznaczenia. W przypadku EPC, Agencją Wydającą jest GS1 (dla ozna­czeń opartych na identyfikatorach GS1, takich jak SGTIN, SSCC itp.) i Departament Obrony USA. Agencja Wydająca nadaje numery Menedżera EPC.