Zaloguj się

cięgnik

Dźwignica przeznaczona do przemieszczania ładunków za pośrednictwem cięgna, które zakończone jest urządzeniem chwytakowym. Do cięgników zalicza się: wciągniki, wciągarki, przeciągarki.