Zaloguj się

produkcja cykliczna

cyclic production

Organizacja produkcji, w której wyroby są wykonywane (wytwarzane) w określonym porządku, z zachowaniem stałego okresu (rytmu) między kolejnymi uruchomieniami lub zakończeniami serii tych samych wyrobów.