Zaloguj się

produkcja nieciągła

intermittent production

Organizacja produkcji, w której kolejne wyroby są wytwarzane z przerwami, nie wynikającymi z normalnego rytmu pracy.
Zobacz też: