Zaloguj się

produkt standardowy

standard product

Produkt, którego części (lub funkcje) traktuje się jako niepodzielne. Te części lub funkcje nie mogą być wymieniane podczas całego ekonomicznego czy technicznego cyklu życia produktu.