Zaloguj się

prognoza asortymentowa

mix forecast

Dotyczy udziału procentowego produktów, które zostaną sprzedane w ramach danej rodziny produktów albo procentowego udziału oferowanych opcji w ramach danej linii produktów. Prognoza musi dotyczyć zarówno asortymentu produktów i opcji, jak i zespołów rodzin produktów. Mimo opracowania właściwej prognozy poziomu jednostek dla danej linii produktów, niezbyt dokładna prognoza asortymentowa może spowodować braki materiałowe i problemy z zapasami.