Zaloguj się

przegrupowywanie

regroupage

Podział przesyłki na partie, czyli rozczłonkowanie (degroupage) i łączenie partii w przesyłki, czyli grupowanie (groupage).