Zaloguj się

przeładunek kompletacyjny

cross-docking

Czynności związane z rozładunkiem, załadunkiem, segregacjąlub scalaniem towarów, realizowane w magazynie bezpośrednio pomiędzy środkami transportu zewnętrznego (samochód ciężarowy, wagon kolejowy), znajdującymi się w dokach przyjęć i wydań, z eliminacją składowania.
Typowe zastosowania:
1. Układ sieci dystrybucji ("Hub and Spoke"), gdzie towar jest wprowadzany z jednej centralnej lokalizacji i sortowany dla określonych odbiorców (sklepów, magazynów).
2. Scalanie oraz przygotowanie asortymentów towarowych z małych partii dostaw oraz łączenie w duże wysyłki dla ekonomiki transportu.
3. Segregacja asortymentów towarowych z dużych partii dostaw (np. jednolite dostawy całowagonowe lub całopojazdowe samochodowe) oraz dzielenie na małe dostawy według potrzeb odbiorców.
Zobacz też: