Zaloguj się

controlling logistyki

logistics controlling

System zarządczy obejmujący zespół przedsięwzięć, zasad, metod i technik w procesach organizacji informacji, planowania, sterowania i kontroli funkcji logistyki na poziomie strategii operacyjnej i zarządzania operacyjnego, zorientowany na osiągnięcie założonego wyniku (celu).