Zaloguj się

przepustowość magazynu

warehouse throughput

Określona w jednostkach naturalnych zdolność do przyjmowania oraz do wydawania z magazynu określonych ilości towarów w określonym czasie.