Zaloguj się

przerwa międzyoperacyjna

interoperation time

Okres między zakończeniem jednej a rozpoczęciem kolejnej operacji w cyklu wykonania wyrobu.