Zaloguj się

przerwa międzyznakowa

intercharacter gap

Spacja pomiędzy ostatnią kreską jednego znaku symbolu i pierwszą kreską następnego w dyskretnej (nieciągłej) symbolice kodu kreskowego.