Zaloguj się

przestojowe

demurrage

Suma płacona po przekroczeniu czasu ustalonego dla załadunku i/lub wyładunku statku, płatna armatorowi przez czarterującego w wysokości ustalonej w czarterze.