Zaloguj się

przewidywana wielkość końcowa

expected completion quantity

Zaplanowana wielkość produkcji na zamówienie po odliczeniu braków i strat uzysku.