Zaloguj się

przewidywanie zewnętrzne

extrinsic forecast

Przewidywanie oparte na czynnikach nie związanych bezpośrednio z firmą, np. na informacji uzyskanej z badań rynku i ze wskaźników ekonomicznych.