Zaloguj się

przewodnik

operation sheet

Dokument zawierający opis procesu technologicznego konkretnego wyrobu oraz inne informacje konieczne do poprawnego przeprowadzenia procesu technologicznego.