Zaloguj się

przewodnikowy system sterowania produkcją

order control

Sterowanie produkcją realizowane w ten sposób, żeplanista wydaje polecenia wykonania określonej ilości (partii) danego wyrobu. Wszelkie informacje dotyczące procesu technologicznego danego wyrobu zawarte są w specjalnym dokumencie - przewodniku. Zawiera on identyfikator i nazwę wyrobu, materiał, z którego ma być wykonany, opis procesu technologicznego z podaną kolejnością operacji, stanowiskami i oprzyrządowaniem. Wykonywana partia wyrobów przekazywana jest w całości między poszczególnymi fazami technologicznymi i stanowiskami. System przewodnikowy jest typowy dla produkcji jednostkowej. Zob. sterowanie produkcją, produkcja jednostkowa.