Zaloguj się

przewoźnik uczestniczący

participating carrier

1. Przewoźnik uczestniczący w taryfie i tym samym stosujący stawki, opłaty, trasy i przepisy taryfowe.
2. Przewoźnik, na którego trasie odbywa się jeden lub więcej etapów przewozu zgodnie z lotniczym listem przewozowym.