Zaloguj się

CRP

Capacity Requirements Planning

Zob. planowanie zapotrzebowania potencjału.