Zaloguj się

przyjęcie zewnętrzne

external receipt

Przyjęcie towarów przez klienta od zewnętrznego dostawcy.
Strony internetowe