Zaloguj się

przyszłość zaopatrzenia

purchasing - the future

Zmiany zachodzące na światowym rynku będą mieć znaczącywpływ na działanie sfery zaopatrzenia w przedsiębiorstwach. Przyjmuje się powszechnie, że funkcjonowanie zaopatrzenia w przyszłości kształtować będą następujące czynniki:
- wzrost liczby dostępnych źródeł zaopatrzenia;
- branie pod uwagę wpływu działania zaopatrzenia na zadowolenie ostatecznych odbiorców;
- kształtowanie właściwych relacji z dostawcami;
- skracanie cykli dostawy;
- wzrost znaczenia łańcuchów dostaw i powszechne stosowanie tej strategii i związanych z nią technik;
- udział projektantów nowych wyrobów w decyzjach zaopatrzeniowych;
- wzrost udziału dostaw pochodzących z globalnego zaopatrywania się;
- składanie zamówień u dostawców bezpośrednio przez użytkowników dostaw;
- zespołowe podejmowanie decyzji o wyborze źródeł zaopatrywania się;
- wzrost liczby pojedynczych źródeł zaopatrywania się.
Zob. globalne zaopatrywanie się, zaopatrywanie się z jednego źródła.