Zaloguj się

punkt sprzedaży detalicznej

point of sale

Wyodrębniona organizacyjnie jednostka, w której są oferowane konsumentom towary.