Zaloguj się

agent zaopatrzeniowy

purchasing agent

Zob. zaopatrzeniowiec.
Zobacz też: