Zaloguj się

rampa magazynowa

warehouse ramp

Konstrukcja budowlana, umożliwiająca zrównanie poziomupodłogi budynku magazynowego lub nawierzchni budowli magazynowej z poziomem podłogi skrzyni ładunkowej środka transportu zewnętrznego w celu ułatwienia prac przeładunkowych.
Podział ze względu na usytuowanie:
- rampa wyniesiona,
- rampa z zagłębioną nawierzchnią dojazdową,
- rampa zewnętrzna,
- rampa wewnętrzna.
Podział ze względu na sposób użytkowania:
- czołowa,
- boczna,
- czołowo-boczna.
Podział ze względu na kształty:
- prosta,
- zębata,
- schodkowa,
- grzebieniowa.