Zaloguj się

raport powyładunkowy

outturn report

Oświadczenie pisemne firmy sztauerskiej, w którym podaje się stan ładunku wyładowanego ze statku oraz wszelkie niezgodności dotyczące ilości towarów w porównaniu z tym, co zawarte jest w manifeście okrętowym.