Zaloguj się

realokacja produkcji

production reallocation

Zmiany w alokacji produkcji. Zob. alokacja produkcji.