Zaloguj się

redukcja szerokości kreski

bar width reduction

Wielkość, o którą szerokość kreski na wzorcu kodu kreskowego zostaje zredukowana, w celu skorygowania oczekiwanego przyrostu szerokości wydruku.