Zaloguj się

Reeda-Solomona kody

Reed-Solomon codes

Procedura matematyczna, umożliwiająca odczytanie zagubionej informacji z bloku danych. Stosowana do wykrywania i korygowania błędów, które w kodach kreskowych i matry­cowych mogą polegać na wymazaniu lub usunięciu części symbolu.