Zaloguj się

regał stały

fixed rack

Urządzenie, którego konstrukcyjne podpory nośne zachowują stałe położenie podczas procesu składowania asortymentów, nie związane lub związane z podłożem, na którym zostały ustawione.