Zaloguj się

regał wolno stojący

free standing rack

Regał przeznaczony tylko do składowania asortymentów.