Zaloguj się

cykl kanału

pipeline lead time

Zob. cykl rurociągu.
Zobacz też:
Strony internetowe