Zaloguj się

regulamin magazynowy

rules and regulations (of a warehouse)

Wykaz postanowień określających podstawowe zasady pracy magazynu w przedsiębiorstwie.