Zaloguj się

reguła 20/80

twenty-eighty rule

Zasada heurystyczna mówiąca, że w wielu przypadkach około 80% wielkości lub wartości sprzedaży czy zapasów jest skutkiem około 20% zamówień czy wyrobów. Faktyczne wartości w konkretnym przypadku różnią się zwykle istotnie od tych wartości i należy je obliczać za pomocą szczegółowej analizy struktury sprzedaży lub analizy zapasów. Inna nazwa: reguła Pareto (Pareto's law).