Zaloguj się

reguły z Hagi-Visby

Hague-Visby rules

Zbiór przepisów opublikowanych w 1968 roku, stanowiący uzupełnienie reguł haskich.