Zaloguj się

rejestracja przyjęcia

receipt registration

Wprowadzenie do ewidencji przyjętych towarów oraz przygotowanie sprawozdań odbioru.