Zaloguj się

rejestracja zamówień zaopatrzeniowych

procurement order registration

Wprowadzanie do ewidencji złożonych zamówień zaopatrzeniowych.